Coaching

Hvad er coaching, og hvad kan det gøre for dig?

Coaching er for alle, små som store udfordringer. Oftest er det mest trygt at gøre det, du kender til eller er god til. Det kan være du har en følelse af mellemtilfredshed, gerne vil ændre noget eller udvikle dig men ikke helt ved hvordan. Coaching kan være løsningen og en støtte, når du tager et skridt ind i det ukendte, også selv om det føles som et stort skridt. Det vigtigste at huske på ved coaching er ønsket om at skabe positiv forandring i dit liv.

Coaching er en samtaleform, hvor vi i fællesskab arbejder hen imod det/de mål, du definerer. Jeg guider dig igennem samtalen ved at stille spørgsmål, du reflekterer og finder svar. Mit mål er at motivere, udfordre og støtte dig i din selvudvikling.

Coaching handler bl.a. om, at du opnår at bryde negative tanke- og handlingsmønstre (dine overbevisninger), oplever at overkomme forhindringer og udfordringer for at erstatte dem med nye motiverende alternativer.

Coaching har fokus på nutiden og fremtiden. Jeg kan derfor ikke ”fikse” dig men tager udgangspunkt i, hvordan du har det lige nu, og hvad du gerne vil opnå.

Coaching = selvudvikling = egenomsorg.

Coaching er et vidt begreb, og alle coaches har forskellige tilgange og metoder til, hvad der virker bedst. Når du er i en selvudviklingsproces, er det alt afgørende, du har tillid til personen der coacher dig. Har du det, vil du bedre kunne udvikle dig og nå nye højder.

De to store fællesnævnere i coaching som er tæt forbundne er selvudvikling og egenomsorg. De handler begge om at investere i dit velbefindende og din personlige vækst. I selvudviklingen stræber du efter at opnå- eller forbedre områder af dit liv. Og for at kunne det er du nødt til at prioritere og kunne praktisere egenomsorg, da den giver dig det nødvendige fundament og ressourcer til at udforske og vokse som person. Man kan sige, at selvudvikling styrker egenomsorg, og egenomsorg fremmer selvudvikling.

Hvornår kan coaching være en gevinst for dig?

Et ønske om personlig udvikling enten i privatlivet eller karrieremæssigt

Søger motivation til, hvordan du bedst kommer videre

Er i tvivl om, hvad der er det rigtige for dig

Gerne vil blive mere bevidst om, hvad der kan hjælpe dig til positiv forandring

At ingen rigtig forstår dig

Bekymringer om dit kærlighedsliv

Usikker på en ny mulighed for at skifte kurs/retning

Sorg grundet sygdom i familien eller tab af nærstående

Mærker en ubalance i hverdagen, føler du er ”kørt fast”