Hvad er selvudvikling?

Selvudvikling handler om bevidst at arbejde på at forbedre dig selv, både personligt og professionelt. Det kan omfatte alt fra at lære nye færdigheder, opbygge selvtillid, til at arbejde med personlige relationer og finde indre ro. Det er en investering i dig, et aktivt valg om at skabe de bedste rammer og betingelser for dig selv. I selvudvikling er den største del af arbejdet et fokus på dit mindset (positiv tænkning), for det handler om, at du styrer og har kontrol over situationen og ikke omvendt.

Selvudvikling

Hvorfor er selvudvikling vigtig?

Med selvudvikling følger flere fordele. Overordnet set giver det dig mulighed for at lære og vokse som individ. Du vil kunne realisere dit fulde potentiale og skabe et mere tilfredsstillende og meningsfuldt liv. Et liv præget af formål, lyst, motivation og livsglæde.

Derudover kan selvudvikling hjælpe dig med at opnå personlige og professionelle mål, påvirke din trivsel ved at øge dit selvværd og styrke din selvtillid samt forbedre dine relationer. Det er derfor ikke kun en bonus for dig men også for dine medmennesker. Når du er i et selvudviklingsforløb, vil du helt automatisk blive mere bevidst om og opmærksom på dine egne styrker og svagheder og dermed også blive bedre til at forstå og respektere andre.

Hvordan starter selvudvikling?

Selvudvikling er en løbende proces, som alle kan have gavn af. Nogle gange er det ønsket om forandringer, forbedringer, ændringer der driver dig, mens du andre gange befinder dig i en livskrise og har brug for professionel hjælp til at komme videre. Uanset hvilken situation du er i, starter din selvudvikling med, at du begynder med at reflektere over, hvad du helt konkret gerne vil forbedre eller opnå. Du kan evt. lave en brainstorm over dine mål og herefter prioritere rækkefølgen.

Det er ofte her i begyndelsen af processen, hvor dine tanker får frit spil, at du kan møde den første modstand og flere forhindringer. Dine indre overbevisninger vil forsøge at skabe tvivl om dine evner, kompetencer og ressourcer. Og dine vante tanke- og handlingsmønstre vil træde i kraft, hvilket slet ikke er unaturligt men en del af dine vaner.

Dette er hele pointen med et coachingforløb. For her vil du i trygge rammer kunne bryde igennem muren af forhindringer med mig ved din side. Gennem samtale med reflekterende spørgsmål vil du opdage, hvor stor en magt dine indre stemmer har, og hvordan du kan blive den styrende i dit eget liv. Du vil finde svar, du har det godt med, du kan forliges med, du vil have det godt med dig selv, tingene vil stå tydeligere for dig og det bedste, du vil vide, hvor du har dig selv.

Hvilke metoder bruges i selvudvikling?

Der findes mange forskellige metoder, øvelser og supplementer som kan anvendes i din selvudvikling og som kan tilpasses efter individuelle behov og præferencer. Min primære tilgang er at fokusere på dit mindset, den positive tænkning og din motivation. Mine erfaringer viser, at når du formår at bruge disse egenskaber, kommer du rigtig langt.

Ved at træne din tankegang til at være mere optimistisk og konstruktiv bliver det hele meget nemmere. Derfor handler det om at ændre/erstatte/træne dit nuværende tanke- og handlingsmønster for at styrke din evne til at klare fremtidige udfordringer i livet.

Det vigtigste ved selvudvikling er, at du er åben for at lære og udvikle dig, så kommer resten af sig selv.